Med instreamvideo får du mulighed for at få vist videoannoncer på mellem 5 til 15 sekunder direkte i den enkelte brugers stream. Du kan tilføje insteamvideoer til både eksisterende og nye kampagner og kan få separat statistik for visningerne. Læs med her og bliv klogere på, hvordan du udnytter denne annoncemulighed bedst muligt.

Instreamvideo har efterhånden været tilgængelig for annoncører på Facebook i et par måneder. Men endnu er det kun meget få annoncører, der anvender dem. De vises ligesom almindelige videoopslag i den enkelte brugers nyhedsstrøm, når de åbner Facebook. Visningen af videoannoncerne er målgruppebaseret, hvilket betyder, at det er brugerens interesser, der afgør, hvilke videoannoncer de ser i deres strøm.

Hvad kan jeg bruge instreamvideoannoncer til?

Instreamvideoannoncer er korte videoannoncer på 5 til 15 sekunder, der kan bruges til f.eks.:

  • Korte annoncebudskaber
  • Følge op på besøg på jeres hjemmeside
  • Tease længere videoer
  • Promovere indhold på jeres hjemmeside
  • Promovere produkter eller tjenester

Du kan f.eks. bygge en serie af forskellige korte instreamvideoer, der fortæller den samme historie på forskellige måder eller viser f.eks. forskellige fordele ved jeres produkter. Videoerne vises så for de personer, som har den eller de interesser, du har valgt i opsætningen af annoncen.

På den måde kan du give dem forskellige budskaber eller forskellige tilgange til de samme produkter, tjenester eller budskaber. Derved fanger du deres opmærksomhed gentagende gange, fordi historien er ny hver gang de ser en instreamvideoannonce fra jeres firma. Det øger Facebook-brugernes kendskabsgrad til jer og jeres produkter over tid og dermed chancen for, at de rent faktisk reagerer på annoncerne.

Endelig kan du også bruge Facebook-pixlen til at trigge visningen af videoen, så du kan fange opmærksomheden hos de Facebook-brugere, som har besøgt jeres hjemmeside for nyligt. Det har vi allerede set flere geniale eksempler på.

Animationsvideoeer som instreamvideoer

Vi har allerede udviklet de første animationsvideoer til nogle af vores kunder. Her blev instreamvideoannoncen skrevet ind som de første 10-15 sekunder af en animationsvideo. Efterfølgende blev den brugt som teaser for kundens landingsside på deres hjemmeside. På landingssiden kunne den besøgende så se den fulde animationsvideo og samtidig få et godt tilbud på produktet.

Tilsvarende har vi produceret en logoanimation for en anden kunde, der har brugt den som indledningen til henholdsvis en kort instreamvideo og introsekvens til de videoer, som ventede på de besøgende på de sider, som instreamvideoannoncerne reklamerede for.

Vi forventer også snart at gå i gang med produktionen af en sekvens af instreamvideoannoncer for en anden af vores kunder. Her fortæller hver enkelt lille video en kort version af en historie set fra forskellige personers synsvinkler. Annoncen linker så videre til en landingsside for den tjenesteydelse, som kunden sælger.

På landingssiden vises der som det første en længere animationsvideo, der binder de forskellige korte historier sammen og giver den fælles løsning på de forskellige symptomer, som personerne i de korte historier i instreamvideoannoncerne oplevede.

Vil du i gang med instreamvideo?

Vil du i gang med at dine egne instreamvideoannoncer, kan du læse mere om at sætte dem op på Facebook Business. Mangler du nogen til at producere videoannoncen, kan du med fordel tage fat i os.

Ved at tænke instreamvideoannoncen ind i manuskriptet til den egentlige animationsvideo, kan du få produceret instreamvideoannoncen til en yderst favorabel pris. Så kan du udnytte mulighederne for at annoncere med video direkte i folks nyhedsstrøm på Facebook, uden at det ruinerer dig.

Så har du en genial ide til en instreamvideoannonce, men mangler nogen til at producere den? Så kontakt os nu og lad os tage en snak om, hvordan vi vækker den til live.

PRIS PÅ ANIMATIONSVIDEOFÅ TILBUD
+